Kontakt

Folklórny súbor Železiar
Košické folklórne štúdio
Starozagorská 10
040 23 Košice

tel.: +421 55 789 47 17
mobil: + 421 905 24 10 30
e-mail: zeleziar@zeleziar.sk
facebook.com/fszeleziar 
youtube.com/ensembleZeleziar 

Dom ľudového tanca

Poslaním Domu ľudového tanca je vytvárať priestor pre široké spektrum folkloristických aktivít. Dominantou je výchova mládeže prostredníctvom hudby, spevu a tanca, zber, archivácia, šírenie a propagácia rôznych foriem tradičnej kultúry a organizovanie kultúrnych podujatí.

http://www.dlt.sk

Back to Top