30. výročie


Zamyslenie pri 30 ročnej existencii umeleckého telesa nevyhnutne prináša aj prvky nostalgie. No v prípade Železiaru ich nemôžeme stavať do popredia. Jeho úspešná súčasnosť donáša presilu optimizmu aj pre budúcnosť, čo pri jubilejnej slávnosti je moment najvzácnejší.

Premeňme preto nostalgiu aspoň na bilančnú kategóriu, v ktorej nemožno nespomenúť zakladateľské roky činnosti bratov Mészárošovcov, nadväznosť choreografickej práce Pavla Širáka, neskôr Jozefa Bakšaya, až po súčasnú prácu Ing. Vladimíra Urbana. Tí vkladali do tvorby osobitosti, ktoré vyniesli teleso na popredné miesto nielen v našom regióne, ale v rozmere celoštátnom. A to všetko nielen pre radosť členstva, ale aj potešenie diváka a povznášajúcu krásu folklóru.

Vystúpenia Železiaru boli a sú zdrojom hrdosti jeho fanúšikov nielen doma, ale aj na primnohých vystúpeniach na festivaloch domácich aj zahraničných. Tam súbor vždy dominuje aj pri kritériách profesionálnych nárokov.

Zmeny pozície vedúcich tvorcov, ale aj generačné výmeny neraz vyvolávali obavy z možnej kvalitatívnej ujmy. Nestalo sa tak, vždy išlo poväčšine o istú zmenu štýlu a aj šikovné vybočenie zo zaužívaného stereotypu. Z odchádzajúceho členstva sa stali verní fanúšikovia. Spomíname aj na veľké sólistické výkony. Len námatkovo treba spomenúť manželov Mrázovcov. Dnes na ich miesto prišli iní - aj ich deti.

Dnes súbor nie je verný iba tradícii, ale aj v nových výbojoch, ktoré sa prejavujú v objavených výsledkoch. Keď sa zahľadíme do bohatého repertoáru, ktorý žije vo vystúpeniach súboru, ale aj pevná záloha detského Železiarika.

Neľahká úloha získavania sponzorstiev a rad iných prekážok akoby zoceľovali silu tvorcov, ale aj interpretov Železiaru. Vidíme to aj na posledných umeleckých výsledkoch, kde v tvorivej práci Ing. Vladimíra Urbana sa do repertoáru dostali také úspešné koncepcie ako veľkolepá freska "Zo Zamutova" či vtipné a dynamické číslo "Zbojníci a strašidlá" alebo "A mne še bača také kone".

Pri jubileu Železiaru mu už len treba zaželať veľa entuziazmu v práci pre potrebu divákov a hrdosť z krásy folklóru prinášaného na javisko.

Ing. Ján Žilák, dramaturg Štátneho divadla v Košiciach

Back to Top