Poukázanie 2%


Súbor Železiar je prijímateľom 2% prostredníctvom Košického folklórneho súboru, o.z.. 

Klub 3F pôsobí pri SZUŠ Vlada Urbana a poukazované prostriedky na jeho účet budú, tak od rodičov a priaznivcov školy, ako aj priaznivcov a podporovateľov súboru Železiar. Aby sme zabezpečili prehľadnosť a transparentnosť poukázaných prostriedkov, chceme Vás požiadať o doručenie informácie o výške poukázanej sumy vedeniu súboru mailom, alebo fyzicky doručením vyhlásenia. Na základe zozbieraných potvrdení budeme vedieť zabezpečiť korektné rozdelenie príspevkov pre súbor Železiar a pre SZUŠ.

Poukázaním 2 % podporíte tvorivú činnosť súboru, krojové vybavenie, či prípravu ďalšej premiéry.

ĎAKUJEME!

Občianske združenie Košické folklórne združenie bolo zaregistrované  na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 27.9.2002 pod číslom VVS/1-900/90-7024 -2.
Na účely prijímania 2% podielu zaplatenej dane je združenie registrované v Notárskom centrálnom registri právnických osôb dňom 15.11.2017 pod sp. zn. NCRpo 4145/2017.

Vyhlásenie 

Potvrdenie Back to Top