Talentové skúšky - šanca pre mladých


Železiar dopĺňa tanečnú zložku - príjme väčší počet chlapcov.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na telefónom čísle 0908 993 105 (umelecký vedúci súboru Vladimír Urban), alebo mailom zeleziar@zeleziar.sk. Záujemcom o účinkovanie v súbore Železiar odporúčame prísť na nácvik tanečnej zložky. Vhodný čas pondelok, utorok a štvrtok medzi 18:30 - 21:30 hod. Nácviky sa konajú v Dome ľudového tanca na Starozagorskej 10 v Košiciach (http://www.dlt.sk).

Vítaní sú uchádzači s tanečnou praxou, nie je však podmienkou na prijatie do súboru.

Stredoškoláci sa môžu prihlásiť do mládežníckeho folklórneho súboru Želiezko každú stredu a piatok medzi 18 - 19.00 hod. v Dome ľudového tanca na Starozagorskej 10 v Košiciach

Fotogaléria


Back to Top