Knika 50.-ka


Co še červeňeje

Publikácia dokumentujúca 50. rokov nepretržitej činnosti súboru Železiar.
Súčasťou knihy je aj hudobný nosič s výberom z najúspešnejších hudobno-speváckych čísel.

Autor textovej časti:
Ing. Tibor M. Kučera-Cerovský, Mgr. Zuzana Bobriková
Štatistika, tabuľky, grafy:
Bc. Marián Gereg, Ing. Tibor M. Kučera - Cerovský
Prepočty a štatistika:
Ing. Tibor M. Kučera - Cerovský
Fotografie:
archív súboru Železiar /Antónia Urbanová/,
Peter Meľuch, Michal Kristek, Ján Bobko
Grafický dizajn:
Dávid Gore, Ferdinand Majerech
Tlač: Typopress
Vydal: o.z. Košické folklórne štúdio
a umelecká a reklamná agentúra Kultobin
Náklad: 1.000 ks
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2014
ISBN: 978-80-89496-17-4

Cena: 15 € + poštovné a balné

Fotogaléria


Back to Top