Rómovia


Program zostavený z hudby, tanca a vokálnych foriem archaickej i dodnes živej kultúry usadených aj kočujúcich, olaských Rómov.

Fotogaléria


Back to Top