ŇE JEDEN, ŇE DVA ANI NĚ TRI


Počas  rokov, ktoré Vlado Urban prežil v Žiline sa venoval 

etnografickému výskumu Kysúc a Považia.

Táto práca sa stala inšpiráciou pre spracovanie pôvodnej kultúry 

nových regiónov jeho jedinečným spôsobom.

 

Program  „ŇE JEDEN, ŇE DVA ANI NĚ TRI“ prinesie  divákom

väčšie množstvo  nevídaných  piesni, tancov, krojov,  zvykov 

práve z týchto málo využívaných regiónov. 

Súčasťou budú aj domáce abovské tradície a doteraz nespracované

kultúrne prejavy zo Zemplína.

Fotogaléria


Back to Top