Interpreti hudby


Od roku 1993 v súbore pôsobila ľudová hudba pod vedením Milana Rendoša. Po vyše 23 rokoch aktívneho pôsobenia, ukončila hudba svoju činnosť v súbore Železiar a 11. decembra roku 2016 odohrala posledné oficiálne vystúpenie.

Od Januára 2017 sa sformovala nová ľudová hudba Železiar v zložení:

               Primáš: Filip Žiga

               II. Husle: Matúš Ondruš

               Cimbal: Charlie Hudi

               Viola: Matúš Lizák

               Kontrabas: Marek Reznický

               Koncová píšťalka,klarinet, okarina, gajdy: Matej Maňkoš

               Vedúci ľudovej hudby: Matúš Ondruš

História ľudovej hudby súboru Železiar

Do konca roka 1992 v súbore hrala rómska kapela Bundovci, patriaca ku špičkovým interpretom ľudovej hudby. Jej členovia, tak ako aj celá zostava, mali najväčšiu prednosť vo vyspelej technike hry na jednotlivé nástroje. Od začiatku roku 1993 sa začala formovať terajšia zostava. Prešla viacerými zmenami. Jej základ tvorili hráči: Ľuboslav Hudák, Matúš Kruták a Milan Rendoš. Ich hráčsky a osobnostný vývin formoval terajšiu podobu zvuku celej skupiny.

Najprv sa snažili priblížiť ku tradíciám hry, ktorú pestovali Bundovci. Postupne sa adaptovali na prepisy autentických nahrávok ľudovej hudby. Ich súčasný zvuk a štýl hry je výsledkom tohto snaženia. Korešponduje s aranžérskymi a upravovateľskými schopnosťami Milana Rendoša.

Veľkou prednosťou každého člena ľudovky je ovládanie hry na viacerých hudobných nástrojoch. Všetci členovia ľudovej hudby spievajú a hrajú na jednoduché rytmické nástroje (tamburína, rapkáč, klepáč, ozembuch, bubny, reťaze).

Ľudová hudba v prvom rade spĺňa požiadavky hudobnej produkcie pre interpretáciu ľudových tancov a piesní z repertoáru súboru Železiar. Hudba nemá konkurenciu v schopnosti hrať ľudové tance pre tanečnú zábavu. Je jedinou hudbou na Slovensku, ktorá organizuje ľudové tanečné zábavy s vopred vypísaným tanečným poriadkom spojené s vyučovaním tancov. Na týchto zábavách dominantne hrá hudbu k tancom z východoslovenských regiónov.

V koncertných aktivitách interpretuje veľmi širokú škálu piesní z východoslovenských regiónov Abov, Šariš, Zemplín a Spiš. Okrem toho ovláda štýl hry aj z ostatných regiónov Slovenska. Vynikajúco interpretuje hudbu z Podpoľania, Čierneho Balogu, goralskej oblasti, Liptova.

Repertoár je budovaný v rozpätí, ktoré zachytáva takmer všetky formy života ľudovej piesne. Pozoruhodná je schopnosť muzikantov zahrať každému poslucháčovi podľa jeho želania. Vzťahuje sa to aj na piesne hudobníkmi doteraz naštudované. Hudba je mimoriadne úspešná v hraní maďarských tancov z celej karpatskej kotliny. Pri samostatnej produkcii na recepciách a iných spoločenských príležitostiach hudba produkuje aj klasický a operetný repertoár, hudbu ďalších žánrov, ako aj rôznych národov sveta.

Back to Top